Subhadra with Krishna and Arjuna

Arjuna and Subhadra

Subhadra was one of Arjuna's wives (the main other being Draupadi), and his cousin. She was the daughter of Vasudeva and Rohini of Mathura. Her son, Abhimanyu, her half-brother Krishna and her husband fought in the Kurukshetra War. Her grandson, Parikshit, succeeded Yudhisthira to the throne of Hastinapura.

Family

Kuru Genealogy in Hindu mythology Names in bold are kings of Hastinapura
 
 
 
 
 
 
 
 
Chandra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seven generations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dushyant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bharata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhumanyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Six generations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viduratha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhimasena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratipa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ganga
 
Shantanu
 
 
 
Satyavati
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhishma
 
 
Chitrangada
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subala
 
Ambika
 
 
 
 
 
 
Vichitravirya
 
Ambalika
 
 
Shurasena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shakuni
 
Gandhari
 
Dhritarashtra
 
Madri
 
Pandu
 
 
Kunti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duryodhana
 
Kauravas
 
Nakula
 
 
Sahadeva
 
 
 
Karna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draupadi
 
 
 
Yudhisthira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bhima
 
 
Rohini
 
Vasudeva
 
Devaki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arjuna
 
Subhadra
 
Krishna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abhimanyu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parikshit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janamejaya
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.