FANDOM


Xiezhi – mityczny potwór chiński, kozioł-jednorożec, w niektórych przekazach opisywany jako hybryda lwa i smoka. Wierzono, iż posiada zdolność odróżniania prawdy od fałszu, zła od dobra, zalet od wad. Towarzyszył bogu sprawiedliwości Gao Yao nazywanemu też Tingjian w rozstrzyganiu trudnych sporów prawnych, w których xiezhi nieomylnie wskazywał kłamcę lub winnego przebijając go swoim rogiem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.