FANDOM


Sopdu (Soped, Sopedu) – egipski bóg, przedstawiany jako człowiek z głową sokoła, syn boga Saha i bogini Sopdet, szczególnie czczony we wschodniej Delcie (np. w Bubastis) . Od jego imienia nazwano miasto Per-Sopdu (dzisiejsze Saft el-Hinna). Określany jako Pan Wschodu był wojowniczym bogiem, jego głównym zajęciem była ochrona wschodniej granicy państwa faraonów i kopalni na Synaju. Później utożsamiany z Horusem.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.